Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Yza gaýdyp gelmeýän barlag klapanlary

Gysga düşündiriş:

Ölçegi 2 “- 36”
Basyş KOK CL, 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
Ahyrky birikme Flanes (FLG) RF ýa-da RTJ.BW
Bor Doly buraw
Beden materialy A216 WCB, A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M, LCB LCC, WC6, WC9 HC276 ECT.
Oturgyç materialy A105 + 13CR / A105 + STELLITE 6, ETC
Kesmek API Trim NO.1 - API Trim NO14
Dizaýn BS 1868
Ÿüz-ÿüze ANSI B16.10
Ahyrky flanes 2 "-24" -den ANSI B16.5 / 26 "-48" MSS SP-44 / API 605-e
BW gutarýar ANSI B16.25
Barlamak we synag API 598
Basyş-temperatura ASME B16.34
Nace NACE MR-01-75

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

● Boltly Bonnet we basyş möhri

Se Kebşirleýji oturgyç halkasyýa-da täzelenýän oturgyç halkalary

Ing Swing görnüşi

Swing barlag klapan nähili işleýär?

Swing barlag klapanlarybarlag klapanlarynyň iň köp ýaýran görnüşleriniň arasynda bolup, ýokary gorizontal akymy dolandyrmak üçin köplenç ulanylýar.

Suwuklygyň basyşy, suwuň ýa-da gazyň geçmegi üçin diski açýar.

Akym durandan soň, klapan oturgyjynyň üstünde durup, yza gaýdyp gelmeginiň öňüni alyp, disk ýapyk ýagdaýyna gaýdyp gelýär.

Islendik arkanyň basyşy-akym hem diski ýapmaga hyzmat edýär.

55

Üstünlikleri

1.Boltly Bonnet we orta flanesli gazanyň görnüşi basyş synpyna görä dürli bolup biler.
2.Disk gaty ýokary açylmazlygy üçin enjamy ýapyň, şeýlelik bilen ýapylmaz.
3.Solid Pin takyk oturdylýar we klapanlaryň işleýşini we hyzmat möhletini üpjün etmek üçin ýokary intensiwlik bilen üpjün edilýär.
4.Roker goluna ýeterlik intensiwlik berilýär, ýapylandan soň, Diskleriň ýapylmagy üçin ýeterlik erkinlik bar.
5.Walve diski ýeterlik intensiwlik we berklik berilýär, Disk möhürleýji ýüz, belki gaty material bilen kebşirlenen ýa-da ulanyjylara jogap berýän metal däl material bilen örtülen bolmagy mümkin' haýyşlar.
6. Uly ululykdaky swing barlaýyş klapany götermek üçin göteriji halkalar bilen üpjün edilýär.

Köp maglumat

Töleg möhleti L / C, T / T, Western Union, Paypal
Eltip bermegiň wagty Tölegden 15-30 gün soň
Deňiz porty Şanhaý ýa-da Ningbo Hytaý
3rdBarlag Elýeterli
Mysal ElýeterliYzyna gaýdyp barlama klapan
Kepillik döwri Iberişden 18 aý we gurlandan 12 aý soň
Klapan synagy Getirilmezden ozal 100% mukdar
Gaplamak Faner üçin gapYzyna gaýdyp barlama klapan
MOQ 1 sanySwing barlag klapan
Nameplate Müşderiniň pikiriçeYzyna gaýdyp barlama klapan
Reňk Müşderiniň pikiriçeYzyna gaýdyp barlama klapan
Ibermek Deňizde, Howa arkaly, Ekspress arkaly we gapy-gapy elýeterli
OEM / ODM hyzmaty Elýeterli

Esasy swing barlag klapan, klapan korpusyndan, kapotdan we çeňňege birikdirilen diskden durýar.

Disk öňe ugrukdyrmak üçin klapan oturgyjyndan süýşýär we ýokary akym togtadylanda, yzky akymyň öňüni almak üçin klapan oturgyjyna gaýdyp gelýär.

Çekiş görnüşindäki disk, doly açylanda ýa-da ýapylanda barlag klapany ugrukdyrylmaýar.

Dürli programmalaryň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin köp disk we oturgyç dizaýnlary bar.

Klapan doly, päsgelçiliksiz akymy üpjün edýär we basyşyň peselmegi bilen awtomatiki ýapylýar.

Yzky akymyň öňüni almak üçin akym nula ýetende bu klapanlar doly ýapylýar.

Vanadaky turbulentlik we basyşyň peselmegi gaty pes.
10 ýyl töweregi wagt bäri, RXVAL köp sanly amaly we talaplary kanagatlandyrmak üçin iň oňat yzyna gaýtarylmaýan barlag klapan önümlerini hödürlemek üçin yzygiderli ygrarly.
Klapan öndürijisi hökmünde RXVAL-yň iň oňat gaýdyp gelmeýän barlag klapan çözgüdi bar.Klapanlar pudagynda gazanan üstünliklerimiz, satuw merkezleriniň, inersenerleriň, işçileriň we hyzmatdan soňky işgärleriň müşderilerine garaşýan bahaňyzda ýokary hilli önümleri hödürlemegi maksat edinýän toparymyza degişlidir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň