Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Hytaýda klapanlaryň doglan ýeri bolan Wenzhou şäherinde ýerleşýän Wenzhou Ruixin Valve Co., Ltd., dürli markalaryň köpüsi üçin dürli klapanlary dizaýn etdi, öndürdi we satdy.

Zawodyň önümçilik klapanlary polat polat we ýasalan polat klapanlary, derwezeli klapanlar, globus klapanlary, barlag klapanlary, elektrik bekedi, nebit, himiýa, tebigy gaz, derman senagaty üçin süzgüç.

Basyş aralygy 150-nji synp - 2500-nji synp, PN6 - PN420-i öz içine alýar.Ölçegi NPS 1/2 dýuýmdan 48 dýuýma çenli.Işleýiş görnüşleri: el bilen, dişli guty, zynjyr tigir, pnewmatik, elektrik we ş.m. Baglanyş nokatlaryna flanes, BW, SW, NPT, wafli görnüşi girýär.Şeýle hem, dürli materiallary hödürleýäris: WCB, WCC, LCB, LCC, LC1, LC2, LC3, CF8, CF3, CF8M, CF3M, CF8C, CN7M, CA15, C5, WC5, WC6, WC9, Monel, A105, LF1 , LF2, F304, F304L, F316, F316L, F11, F22, F6, F51, F316H, F321, F347, Inconel we ş.m.

Zawodda hiliň barlagy programmasy Api-6d, Ce we Iso9001: 2008 talaplaryna laýyk gelýär ýa-da ondan ýokary, Satylan ähli klapanlarymyzda klapan çözgütleri kepillendirilýär. Jikme-jik synag we doly müşderi goldawy bilen müşderilerimizi üpjün edýäris Iň ýokary netijelilik we bäsdeşlik bahasy boýunça iň az uzak möhletli çykdajylar.

Rxval klapan öndürijisi, zawodymyza baryp görmek we uzak möhletli dostlukly işewürlik gurmak üçin daşary ýurtly müşderileri mähirli garşylaýar.

Seminar (3)

Hil kepilligi

“Wenzhou Ruixin” klapan kompaniýasy berk we doly hil gözegçilik ulgamlaryna eýe, çig mal gözegçiligi we gözegçilik ulgamy, komponent maşynlaryny barlamak ulgamy, gurnama barlag ulgamy, doly enjam öndürijilik synag ulgamy, boýag ulgamy we önümiň soňky synag ulgamy.

Öndürijiden öň, Zawod Müşderiniň razylygy üçin satyn almak buýrugyna laýyklykda hil gözegçilik meýilnamasyny hödürleýär.

Iberilmezden ozal, müşderiniň razylygy üçin doly gözleg hasabaty hödürlenip bilner.

Zawod Üçünji tarapyň barlagyny kabul ediň we hyzmatdaşlyk ediň, ýerdäki barlagy ýa-da jemleýji barlagy goşuň.

Wenzhou Ruixin klapan kompaniýasy tarapyndan öndürilen ähli önümler, iberilen senesinden 18 aýyň dowamynda material we ussatlykdaky kemçiliklerden azat bolar.

Seminar (5)