Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

F51 Flange End bilen ýasalan polat ýokary basyşly top klapan

Gysga düşündiriş:

Ölçegi 2 -48 "
Basyş ANSI150LB-2500LB
Ahyrky birikme Flanes RF, RTJ, BW
Bor Düwürtigi doly ýa-da azaltmak
Beden materialy Duplex & Super Duplex Polat A890 GR.4A, 5Aor F51
Top materialy F51 ýa-da müşderi talap edýär
Oturgyç materialy PTFE, RPTFE, PEEK, NYLON, PPLOra-da metaldan metal
Dizaýn API 6D / ASME B16.34
Ÿüz-ÿüze ANSI B16.10
Ahyrky flanes ANSI B16.5
BW gutarýar ANSI B16.25
Fireangyn howpsuzlygy API 607 ​​ýa-da API6FA
Barlamak we synag API 598
Basyş-temperatura ASME B16.34
Amal Lever tarapyndan, Dişli,Elektrikor Pnewmatik aktuator
Amatly orta Suw, bug, nebit we tebigy gaz we ş.m.
Amatly synag. -196 - 540℃ (Oturgyç materialyna bagly

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

● Üç bölek
Ore Düwürtigi doly ýa-da azaltmak
● Perokary öndürijilikli möhürleme mehanizmi
● Fireangyn howpsuzlygy dizaýny
● Statiklere garşy bahar enjamy
Proof Çykýan subutnama baldagy
Em Az zyňyndy dizaýny
● Iki gezek blokirlemek we gan akmak funksiýasy
Le Lever operasiýasy üçin enjamy gulplamak
● Pes işleýiş momenti
Ex Artykmaç boşluk basyşyndan dynmak
● Nol syzmak
High 540 high çenli ýokary temperaturada işlemek

Material spesifikasiýa

CAS
No.ok. Ady No.ok. Ady
1 Beden 18 Kap
2 Gasket 19 GreaglamakValve
3 Drena val klapan 20 Bushing
4 BottomCgutardy 21 Kök
5 Bolt 22 Bushing
6 Gasket 23 Boýuntyryk
7 O-halka 24 Eveeň
8 Bushing 25 Bolt
9 Top 26 O-halka
10 Gasket 27 O-halka
11 O-halka 28 Gasket
12 Ot halkasy 29 Bonnet
13 Oturgyç möhüri 30 Çeňňek
14 Otur 31 Bolt
15 Bahar 32 Dişli
16 Bolt 33 GreaglamakValve
17 Nut  

Üstünlikleri

1. Galp beden
2. Zerur bolanda basyşdan boşlugyň öňüni almak üçin basyş klapanyny basyň
3.Gyssagly oturdylan baldak we oturgyç möhürleýji sanjym ulgamy
4.DBB dizaýny, oturgyçlaryň arasyndaky boşlugyň şemallaşmagyna ýa-da ganamagyna mümkinçilik berýän mahaly, klapanyň her ujunda iki sany özbaşdak işleýän oturgyçly bir klapan ulanmaga mümkinçilik berýär.
5. Çalt açyň we ýapyň
6. Özüňi ýeňilleşdirýän gurluş
7. Fireangyn howpsuzlygy we anti-statik
8. Enjamy gulplamak
9. Poslama Garşylyk
10.Giňeldiş baldagy

Köp maglumat

Töleg möhleti L / C, T / T, Western Union, Paypal
Eltip bermegiň wagty Tölegden 15-30 gün soň
Deňiz porty Şanhaý ýa-da Ningbo Hytaý
3rdBarlag Elýeterli
Mysal Metal oturgyçdan ýasalan Trunnion oturdylan top klapany üçin bar
Kepillik döwri Iberişden 18 aý we gurlandan 12 aý soň
Klapan synagy Getirilmezden ozal 100% mukdar
Gaplamak Metal oturgyçdan ýasalan trunnion oturdylan top klapan üçin faner kassasy
MOQ Metal oturgyç üçin ýasalan kompýuter Trunnion oturdylan top klapan
Nameplate “Metal Seat Forged Trunnion” oturdylan top klapany üçin müşderiniň pikiriçe
Reňk “Metal Seat Forged Trunnion” oturdylan top klapany üçin müşderiniň pikiriçe
Ibermek Deňizde, Howa arkaly, Ekspress arkaly we gapy-gapy elýeterli
OEM / ODM hyzmaty Elýeterli

 

Ball Valve gündelik durmuşda möhüm rol oýnaýar, sebäbi olar gün-günden ulanylýar.

Top klapan, burunly aýlawly topuň üsti bilen suwuklygyň ýa-da gazyň akymyna gözegçilik edýän ýapyk klapan.

Topy öz okunyň töwereginde çärýek öwrüm (90 dereje) aýlamak bilen, serişde geçip biler ýa-da petiklenip biler.

Uzak hyzmat ömri bilen häsiýetlendirilýär we klapan uzak wagtlap ulanylmasa-da, ömrüň dowamynda ygtybarly möhürlenýär.

Netijede, ýapyk klapan hökmünde has meşhur, soň bolsa derwezäniň klapany.Mundan başga-da, beýleki klapanlaryň köpüsine garanyňda hapalanan mediýa garşy has çydamly.

Specialörite wersiýalarda dolandyryş klapan hökmünde top klapanlary hem ulanylýar.

Bu programma, beýleki gözegçilik klapanlary bilen deňeşdirilende akym tizligini dolandyrmagyň çäkli takyklygy sebäpli az bolýar.

Şeýle-de bolsa, klapan bu ýerde käbir artykmaçlyklary hödürleýär.Mysal üçin, hapa metbugat ýagdaýynda-da, ygtybarly möhürlenmegi üpjün edýär.

10 ýyl töweregi wagt bäri, RXVAL iň gowularyny hödürlemek üçin elmydama yhlas edýärDuplex poslamaýan polat F51 Trunnion oturdylan top klapan programmalaryň we talaplaryň giň toplumyna laýyk gelýän önümler.

Klapan öndürijisi hökmünde RXVAL siziň ajaýyp zadyňyzdyrDuplex poslamaýan polat F51 Trunnion oturdylan top klapan çözgüt.Klapanlar pudagynda gazanan üstünliklerimiz, satuw merkezleriniň, inersenerleriň, işçileriň we hyzmatdan soňky işgärleriň müşderilerine garaşýan bahaňyzda ýokary hilli önümleri hödürlemegi maksat edinýän toparymyza degişlidir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň